ProActief

 

ProActief is een landelijk opererend bureau dat gespecialiseerd is in dienstverlening op het terrein van arbeid en verzuim.

ProActief werkt in opdracht van zowel de publieke als private sector met als doel het optimaal functioneren van een werknemer/werkzoekende. Denk daarbij aan zaken als re-integratie, outplacement, arbeidsdeskundige dienstverlening, arbo dienstverlening, verzuimregistratie etc.

Missie en Visie

ProActief opereert zoals gezegd op het terrein van arbeid en verzuim en neemt daarbinnen een positie in waar het werken aan relevante arbeidsparticipatie centraal staat. ProActief hecht grote waarde aan duidelijkheid en respect in haar benadering van cliënten en opdrachtgevers. Het spreekt voor zich dat ook wij alert zijn op de veranderingen in wet- en regelgeving met als doel onze dienstverlening te laten aansluiten bij de wensen en de verwachtingen van partijen.

Kernwaarden

ProActief kenmerkt zich door een hoge mate van klant- en servicegerichtheid. Integriteit, innovatie en openheid zijn daar onlosmakelijk aan verbonden.

Linkedin