Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Nieuwe wettelijke regels, de taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerkers worden zwaarder.
Arbowet_news_detail

Voor nieuw af te sluitenarbocontracten moet dat vanaf 1 juli voldoen aan de niewe wettelijke regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode van 1 jaar. 

Watmoet u als werkgever doen? Hieronder een korte samenvatting.

Toegang tot bedrijfsarts:

Uw werknemer heeft recht op toegang tot een bedrijfsarts zonder dat u als werkgever hiervan op de hoogte bent. In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. via een open een spreekuur) is geregeld.

Overleg met OR en preventiemedewerker:

Er moet intern een preventiemedewerker worden aangesteld. Omschrijf hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.

Bezoek van de werkplek:

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken, . Hierdoor kan hij een betere inschatting maken van de arbeidsomstandigheden.

Second opinion:

De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren binnen de procedures zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.

Klachtenprocedure:

Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.

Melden beroepsziekten:

Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

Advisering over preventie:

De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Voor meer informatie: https://www.arboportaal.nl

bron: https://www.arboportaal.nl
auteur: Nieneke ten Hove
« Terug naar het nieuwsoverzicht
Linkedin