Mediation

Geschil?                                                                                                                                                              Oplossen!

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen partijen dan juridische steekspelen.

Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien is een uitspraak van bovenaf niet altijd een oplossing. Er is een andere mogelijkheid: mediation.

Gezamenlijke oplossing

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij die oplossing niet doordat ze in het conflict verwikkeld zijn. Vaak ook wordt over afgeleide zaken gestreden en wordt de oorspronkelijke oorzaak van het conflict niet (meer) herkend. Hulp van een mediator kan hierin verandering brengen. De mediator brengt de communicatie weer op gang en helpt partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een creatieve oplossing kan worden bereikt, waarmee alle partijen tevreden zijn. Een groot voordeel van mediation is dat partijen de baas blijven over de oplossing en dat hun relatie niet onnodig beschadigd.

Voordelen

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste daarvan zijn : snelheid – kostenbeheersing – vertrouwelijkheid en beslotenheid – informele procedure – deskundige begeleiding – actieve rol van partijen – ruimte voor creatieve oplossingen – geen onnodige beschadiging van relaties – gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad – gezamenlijke oplossing = win-win resultaat.

Hoe werkt het ?

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen.  Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door mediation op te lossen.

De uitkomst van dit mediation-proces wordt niet opgelegd door de mediator, maar de patijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dit levert een win-win situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

Linkedin