1e spoor

 

Een 1ste spoor traject kan worden ingezet vanaf de eerste ziekmelding. Vaak is dat de prognose dat de werknemer geheel of gedeeltelijk zal herstellen en weer aan de slag kan op zijn eigen werkplek of een andere passende plek binnen het bedrijf.

ProActief kan de begeleiding bieden tijdens de herstelperiode, terugkeer naar het werk, het doen van een arbeidsdeskundigonderzoek en ondersteuning bij wettelijke verplichtingen van werkgever.

Naast dat u ons natuurlijk kunt inzetten op het moment dat iemand ziek wordt, kunnen wij u ook een totaalpakket bieden.

  • Inzet van diverse deskundigen (bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiespecialisten, etc.)

  • Ons verzuimregistratiesysteem met een persoonlijke casemanagement van verzuim, zodat bij langdurig verzuim de dossiers "Poortwachter proof" zijn.

  • Verzorgen van de meldingen en evaluaties richting het UWV.

  • Onderzoek naar reden van uitval en begeleiding hierbij.

  • Trainen van management in hoe om te gaan met ziekmeldingen.

  • Re-integratietrajecten 2e spoor (nieuwe werkgever).

  • Loopbaanbegeleiding en coaching.

  • Outplacement.  

 

Linkedin