Arbeidsdeskundige diensten

Doelgroep

Mensen met een UWV uitkering (Ziektewet, WAO, WIA en Wajong), die moeten worden beoordeeld op hun mate van arbeidsongeschiktheid.

Doel

Bereiken van een beoordelingsresultaat en rapportage inzake de (mate van) arbeidsongeschiktheid van cliënten.

Inhoud

Een Arbeidsdeskundige dienst bestaat in het algemeen uit een beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van mensen, op basis van hun belastbaarheid, en deze te koppelen aan de nog resterende arbeidsmogelijkheden, verdiencapaciteit en toekomstverwachting.

Werkwijze

Aan de hand van de rapportage van de Verzekeringsarts, daarbij de Functie Mogelijkheden Lijst in acht genomen en op basis van het gesprek met betrokken cliënt, komt de Arbeidsdeskundige tot een beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van cliënt. De bevindingen worden beschreven in de Arbeidsdeskundige rapportage, waarin de resterende arbeidsmogelijkheden worden benoemd (welke functies kan cliënt nog vervullen), de resterende verdiencapaciteit en de berekening, die aangeeft of en in welke mate cliënt arbeidsongeschikt wordt geacht. Deze rapportage wordt aangevuld met een re-integratievisie, waarin de toekomstmogelijkheden van cliënt globaal worden beschreven.

Linkedin