Arbo Dienstverlening / Verzuimregistratie

Arbo dienstverlening/verzuimregistratie

U als werkgever kan geconfronteerd worden met ziekteverzuim. Dit treft uw bedrijf dan op vele vlakken zoals extra kosten, een hogere werkbelasting voor het overige personeel en verstoring van de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

De grootste gevolgen zijn de kosten die aan het ziekteverzuim vast zitten:

 • Doorbetaling van het salaris zonder dat de werknemer productie levert
 • Minder mensen op de werkvloer dus minder productie
 • Exstra (over)belasting van de collega’s
 • Bij langdurige ziekte het moeten regelen en betalen van vervanging
 • Tijd moeten besteden aan alle verplichtingen die horen bij de Wet Verbetering Poortwachter
 • Het inschakelen van de bedrijfsarts en/of andere deskundigen op het gebied van verzuim

Door vanaf de eerste ziekmelding de begeleiding van de werknemer over te nemen, dragen we bij aan een snel herstel en een verlaging van de kosten.

ProActief kan:

 • U ondersteunen als er specialistische preventie noodzakelijk is.
 • We gaan uit van een 1-loketgedachte, dit betekend dat we alles kunnen regelen en organiseren wat met ziekteverzuim te maken heeft. Hierdoor hebben we korte en duidelijke lijnen.
 • We hebben een landelijk netwerk van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratiespecialisten. Dus zitten ook bij u in de buurt.
 • We werken met een vast aanspreekpunt per organisatie. Waarbij we kijken naar de kwaliteiten van onze werknemers, zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij uw bedrijfscultuur en organisatie.
 • Wij bieden ondersteuning in de regel en wetgeving van de Wet Verbetering Poortwachter
 • We hebben een verzuimregistratiesysteem met een persoonlijk case managment van verzuim, zodat bij langdurig verzuim de dossiers ”poortwachterproof” zijn.
 • Verzorgen van meldingen en evaluaties richting het UWV
 • Onderzoek en begeleiding bij verzuim
 • Trainen van leidinggevenden
 • Re-intergratietrajecten
 • Loopbaanbegeleiding en coaching

 

Tevens bied ProActief ondersteuning in

Arbeidsdeskundige onderzoeken

1ste spoor trajecten

2de spoor trajecten

Mediation 

Linkedin