Mediation

Niemand zit erop te wachten maar, soms gaat er iets verkeert tussen u als werkgever en uw werknemer. Hierdoor kan een geschil of zelfs een arbeidsconflict ontstaan. Dit is niet alleen heel vervelend, maar vaak ook kostbaar.

Zonder de juiste begeleiding loopt het vaak uit tot procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien is een uitspraak van bovenaf niet altijd een oplossing. Er is een andere mogelijkheid: mediation.

Gezamenlijke oplossing

Bij mediation is er een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator is in staat om met een open en frisse blik naar het conflict te kijken en op die manier helpen de juiste oplossing te vinden. Vaak zitten mensen zo verwikkelt in een conflict, waar zakelijke gegevens maar ook menselijke emoties een rol spelen, dat ze de oplossing niet meer zien. Een mediator gaat met beide partijen in gesprek en kan de hoofd van de bijzaken scheiden. Met die gegevens kan hij dan zorgen voor een open en veilige communicatie waarin de partijen samen kunnen zoeken naar de juiste oplossing, zonder dat de werkrelatie onnodige schade oploopt.

Voordelen

Er zijn verschillende redenen waarom u voor mediation kunt kiezen.

Snelheid: Omdat we snel inzetbaar zijn, kan het probleem snel opgelost worden.

Vertrouwelijkheid en beslotenheid: Wat er binnenskamers besproken wordt blijft daar.

Informele procedures: Hierdoor wordt de druk minder en de kans op een oplossing groter.

Deskundige begeleiding: Onze mediators zijn geschoold en hebben veel ervaring in bemiddeling.

Creatieve en gezamenlijke oplossingen: Door de verantwoordelijkheid van de oplossing samen te dragen, is er meer kans op een duurzame oplossing.

Hoe werkt het ?

Het belangrijkste uitgangspunt voor mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. We kunnen mensen niet dwingen mee te werken aan het traject. Aan het begin van het traject word een mediation-overeenkomst afgesloten. Hierin spreken beide partijen de intentie uit dat ze openstaan voor het vinden van een gezamenlijke oplossing maar ook de afspraak dat de gesprekken vertrouwelijk zijn.

De mediator begeleid het proces, maar bepaald niet de uitkomst. En dat is juist de kracht van dit proces. Doordat de partijen samen een oplossing vinden is er meer kans van slagen. De uitkomst wordt dan vastgelegd en daarmee wordt dat het traject afgesloten.

Wilt u hier meer informatie over, neem gerust contact met ons op.

Linkedin